privacyverklaring

centrum van inspiratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://centrumvaninspiratie.nl/
centrum van inspiratie
Spiekmanstraat 27
2628 VD Delft
+31 6 30367448

Nikki Gaia Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van centrum van inspiratie. Zij is te bereiken via nikki@centrumvaninspiratie.nl

Verwerking van persoonsgegevens
centrum van inspiratie verwerkt je persoonsgegevens door het gebruiken van onze diensten en/of omdat je ze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam (als je een sessie hebt gevolgd of op de nieuwsbrief bent ingeschreven);
  • e-mailadres (als je op de nieuwsbrief bent ingeschreven of je e-mailadres hebt doorgegeven bij het aanvragen van een sessie);
  • telefoonnummer (alleen als we deze hebben ontvangen om telefonisch of met privé-berichten via WhatsApp of Facebook Messenger in contact te blijven).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centrumvaninspiratie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag om persoonsgegevens te verwerken
centrum van inspiratie verwerkt op basis van de grondslag ‘Toestemming’ persoonsgegevens bijvoorbeeld:

  • voor het afhandelen van jouw betaling;
  • voor het verzenden van onze e-mail nieuwsbrief;
  • om je telefonisch, via e-mail of privé-berichten te bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • als de organisatie hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de administratie en belastingaangiftes.

Opslagduur persoonsgegevens
centrum van inspiratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • zolang je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen bewaren wij je naam en e-mailadres in onze database. Je kunt je altijd zelf via de link helemaal onderaan in iedere e-mail nieuwsbrief uitschrijven of je stuurt ons hiertoe een verzoek;
  • we houden een algemeen bestand met contactgegevens bij om je rondom jouw deelname aan een sessie, cursus of coachingstraject te kunnen bereiken. Je kunt ons altijd verzoeken om je gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
centrum van inspiratie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
centrum van inspiratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van centrum van inspiratie) tussen zit.) centrum van inspiratie gebruikt voor haar website het open-source WordPress CMS, inclusief een MySql database waarin jouw naam en e-mailadres worden opgeslagen als je je inschrijft om de e-mail nieuwsbrief te kunnen ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website gebruikt alleen anonieme (zonder IP-adres) Google Analytics cookies om het bezoek te meten. Als je niet wilt dat onze website cookies opslaat, kun je dat zelf via de instellingen van jouw internetbrowser wijzigen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw nieuwsbrief inschrijving. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand te ontvangen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@centrumvaninspiratie.nl. Als de afzender van dit verzoek voor ons onduidelijk is zullen wij altijd eerst persoonlijk contact opnemen om bevestiging te krijgen.

Beveiliging persoonsgegevens
centrum van inspiratie neemt bij de digitale systemen voor de opslag van persoonsgegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je met ons contact opnemen via info@centrumvaninspiratie.nl.

Wil je meer balans, stroming, helderheid en inspiratie ervaren?