experimenteer met zelf geïnspireerde affirmaties

Schrijf een eigen mantra, gebed of affirmatie om jezelf te herinneren aan een nieuwe focus, intentie of besluit.  Formuleer het als een bekrachtigende zin in de tegenwoordige tijd en noteer jouw affirmatie op een kaartje of in je telefoon.

Begin bijvoorbeeld met de woorden:

“ik ben …”, “ik begrijp …”, “ik ervaar …”, “ik geloof …”, of “ik weet …”

Neem de tijd om vooral de juiste zinsbouw en exacte woorden te kiezen, zodat ze gevoelsmatig echt geloofwaardig klinken wanneer je ze uitspreekt.

Stem jezelf dan regelmatig af op deze essentie en de bijbehorende staat van zijn door jouw affirmatie zo lang het inspirerend voelt, bijvoorbeeld dagelijks bewust terug te lezen en (wellicht in de spiegel) hardop uit te spreken. 

Want hoe meer je jouw gewenste staat van zijn in het nu, je dagelijkse beleving en energieveld weet te activeren en eigen te maken, hoe eerder je deze essentie ook in jouw persoonlijke werkelijkheid in diverse vormen, omstandigheden of interacties gereflecteerd zult krijgen.

durf meer zelf geïnspireerd te leven!

Wat wil jij voor deze wereld betekenen? Als je toe bent aan meer verdieping en vervulling in je leven, is het essentieel om je bewuster te worden van wie je in wezen bent, waarom je hier bent gekomen en wat je werkelijk wenst te ervaren. Want je zult op een gegeven...

de kracht van intentie

Je zult al gauw meer stroming en gemak in je dagelijkse leven gaan ervaren als je wat vaker intentioneel een nieuwe innerlijke houding kiest aan te nemen. Herinner jezelf regelmatig gedurende de dag, om je aandacht eerst bewust naar binnen te keren voordat je met een...

in overgave aan je ware zelf

Open je via deze meditatie voor jouw zielsessentie om weer volledig in overeenstemming te komen met wie je werkelijk bent en wat er diep vanbinnen in je leeft en tot uitdrukking wil komen.Durf jij te kiezen voor jezelf?

meer helderheid scheppen

Gebruik deze visualisatie om aandacht te besteden aan een specifiek thema of gebied van je leven door er meer licht en bewustzijn in te brengen en een relevant advies van je innerlijke bron te ontvangen. Sluit je ogen, richt je aandacht op het ritme van je ademhaling,...

Wat wil jij tot uitdrukking brengen
in je leven, jouw kunst?